Poker Winning Hands

Cùng Xem Bàn Significant Stakes Trên Poker King

Mentor Jul theo dõi và bình luận các palms tại bàn substantial stakes fifty/one hundred/two hundred trên Poker King. Một vài hướng dẫn về guess sizing, đọc mặt bài cũng như nhận định lối chơi đối thủ.

Chơi Poker King tại:

source

1 comment

Have your say